Фейсбук – великолепие от блуждаещи сенки

January 8th, 2011

Фейсбук изпростя и придоби селски характер.  В началото бе словото и онези мисли, които ти хрумват, но все някой друг ги пише. Лайкването се казваше по друг начин, така както преди по друг начин се казваше на много неща. След това работата се изкофти и се появиха журналистите. Фейсбук се превърна в безплатна софра. Като на коктейл в хотел България – хем мирише, хем си личи недоимъка. Журналистити са готини хора, но след тях се появиха ПиаРите и се вмириса положението. Всеки лайква попа, кмета  и даскала.

Фейсбук е толкова велика идея, колкото и Гугъл. След десетина години друг талант ще реализира нещо абсолютно различно и несрещано, следвайки инстинкта на своето поколение, както каза най-младият от нас.

Кампании в социални мрежи

Врабчетата кукуригат

Фейсбук е великолепие от блуждаещи сенки. Освободен от замърсяването на прекия допир всеки блуждае и става friend  с кого ли не, с едно на ум, че може да оперира ежедневието си безкръвно. В метасферата на Фейсбук е прието раздвояване, разтрояването и изобщо разделянето на личността на всички различни личности, лица и задници, които има в едно реално тяло. Създаването на виртуален образ е като изпускането на духа от бутилката. Всички помним, че е имало бутилка, изпускане, дух, но а ! сега да се сетим за баламата, който го е пуснал.

Виртуалните ни караконджули, наречени гръмко Профили блужаят независимо от нас, лайкват, блокват, аксептват. Те са толкова убедителни, че и ние, закоравели във виртуалните борби партизани, се притеснихме повече, че Златомира не се появява във Фейсбук вече една седмица, отколкото, че не сме се виждали около месец.

Обаче, случайни неща няма. Посветихме тази статия на тъй наречените Кампании в социални мрежи.


Trackback URI | Comments are closed.

Follow Us on Twitter

Яндекс.Метрика