Банките в Интернет

March 28th, 2018

В последните месеци зачестиха “запитвания” за оферти от банки. Странно, че тези инак акъллии хора искат SEO на сайтовете си, докато на тях всъщност им е нужно съвсем друго: увеличаване на присъствието и подобряване на имиджа на банките в Интернет.

Без значение от началото на разговора, обикновено накрая се очертават следните

Задачи за решаване:

  • общо подобряване на позицииите и присъствието на бранда в интернет, така че да се увеличи трафикът на сайта;
  • оптимизиране на навигацията на сайта за потребители, които го посетят.
  • привличане на трафик: Сайтовете на банки разчитат изключително на директни посещения, на посещения при търсене по име на банка, на посещение за търсене по основни фрази типични за съответния бранш. Целта е да се привлекат посетители, които се нуждаят точно от услугата, която банкат предлага.

За формулиране на горните три задачи сме използвали независима информация за банковия сектор, без да имаме достъп до тракери и броячи на конкретния сайт. Има вероятност да се наложи дефиниране на допълнителни подзадачи, след като се получи такъв и/или след като се инсталират подходящи

Подготвителен период:

  • (АКО) сайтът е базиран на wordpress система за управление на съдържание. Необходимо е, според последните тенденции и изисквания на търсещите сървъри, да се инсталира адаптивна версия за дизайна. Това дава въззможност един и същи сайт да се използва за desktop компютърни системи и за смарт устройства. Базата се запазва, и като цяло финансовият ресурс е оптимален. Във връзка с новия регулатор за личните данни на физически лица, този вариант към момента е по-благоприятен.
  • Информация в сайта е необходимо да бъде прехвърлена. Предполага се, че базата се запазва изцяло, като част от статиите ще се наложи да се допишат.

Същинска работа по задачите 1-3 по горе:

  • Създаване на подходящо съдържание : публикуване поне 3 пъти седмично статия през първите три месеца.
  • Оформяне на подходящи мета данни в статиите. Създаване на подходяща вътрешна свързаност между страници, статии и други елементи.
  • Развиване на присъствието на групи, профили и присъствие в подходящи социални мрежи и бизнес приложение.
  • Изграждане на система от връзки от други сайтове и директории към сайта на банката.
  • Други.

Преди започване на работа по проекта се поставят измерими показатели, които се следят ежедневно и месечно (или седмично) се отчитат и обсъждат. При особен случай или проява на тенденция в поведението на сайта или на сайтовете в бранша по принцип, сигнализираме за това своевременно и при необходимост е променя стратегията.

Ами … това е:)

банките в интернет

Follow Us on Twitter

Яндекс.Метрика