Съвети за едно интервю, или как да не се издъните

July 19th, 2016

Много съвети от професионалисти са изписани, посветени на явяване на интервюта и как да не се издъните. Далеч съм от HR специалистите, които знаят как и кога да се пресметнат и подредят въпроси и отговори, така щото да се получи най-точна представа за качествата на този, който кандидатства за работа.

РаботаКак се отнасям аз към тези, които кандидатстват за работа. Имам две основни изисквания: лоялност, която е трудно проверяема, и наличието на придобити вредни начици от други работни места.

Винаги предпочитам хора с по-малко вреден опит.  Следователно внимателно подбурайте фирмите, в които започвате работа. Има огромна вероятност негативният имидж на определена фирма да се отрази над вас. Евентуално може да обясните с какво точно сте се занимавали там, за да са наясно бъдещите ви работодатели, че вие сте били част от позитивен процес.

В никакъв случай не критикувайте бившите си или настоящи работодатели. Не изнасяйте вътрешнофирмена информация. Бъдещият ви работодател веднага ще се постави на тяхно място.

Опитът. Обяснете процесите, в които сте участвали. Спестете информация за конкретните проекти. Не преувеличавайте.  Споделяйте само действителен опит, а не попрочетено и клъвнато оттук-оттам.

Демонстрирайте професионално самочувствие при търсене на работа.

Спестете си нахалното поведение и оригиналниченето. Сключването на трудов договор е като сключване на брачен такъв. Всеки харесва лудите момчета, но обикновено момичетата се женят за младежи, които са предвидими.

Познаването на чужди езици. Специално за IT бранша е задължително отличното владеене на английски език. Спестете си заблудата, че уличните умения или слушането на телевизия ще ви помогнат. Тутакси се запишете на курсове по английски език, за да получите добрата работа, за която кандидатствате.

И накрая, но не на последно място. Бъдете себе си и бъдете професионалисти. Всичко друго се учи и придобива. Характерът обаче, умението да комуникирате, диалогичността, умението да слушате и чувате, лоялността са качествата, които са естествено нужни във всеки екип.

Follow Us on Twitter

Яндекс.Метрика