Лични данни GDPR (General Data Protection Regulation)

February 2nd, 2018

Лични данни

В следващите няколко месеца нашият екип ще се съсредоточи изключително в изследване и одитиране на сайтовете, които е разработил (повече от 3000 …). Това се налага от регламент на Европейския съюз (ЕС), третиращ защитата на личните данни. Той влиза в сила на 25 май 2018 г. и ще отмени действащата в момента директива на ЕС за защита на личните данни от 1995 г.

Какво са лични данни

  • Име, ЕГН, адрес, пръстови отпечатъци, очна ретина
  • Банкова сметка, номер на кредитна или дебитна карта, доходи и имущество
  • Електронна поща, профил в социални мрежи, GPS локализация, снимки, видео
  • Здравен статус, заболявания, кръвна група, зъбна снимка, генетични данни
  • Расов и етнически произход, религиозни и философски убеждения, политически възгледи, членство в синдикални организации
  • Всички други данни, отнасящи се до физическо лице, което подлежи на идентификация.

лични данни според GDPR


Trackback URI | Comments are closed.

Follow Us on Twitter

Яндекс.Метрика