Какво плащате на един консултант

June 27th, 2017

Ето няколко мъдри стиха на Големи български творци, които обясняват защо трябва да се плаща за консултации, за знания и за … SEO.

ВРЕМЕТО
Времето е чисто злато,
можеш да си набереш,
но помни, че е крилато,
хвърка, бяга щом се спреш.
П. Славейков

 


Trackback URI | Comments are closed.

Follow Us on Twitter