IBM – синият гигант на 100 години

January 11th, 2011

Тази година се навършват сто години от създаването на IBM, и от първия патент на компанията, получен през 1911 г. за изобретение, свързано с перфорирани карти

Общият брой на патентите на IBM през 2010 г. надвишава почти четири пъти този на Hewlett-Packard и превишава резултати на Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle, EMC и Google взети заедно.

2010 U.S. Patent Leaders*
1 IBM   5,896
2 Samsung  4,551
3 Microsoft  3,094
4 Canon   2,552
5 Panasonic  2,482
6 Toshiba   2,246
7 Sony   2,150
8 Intel   1,653
9 LG Electronics  1,490
10 HP   1,480

От IBM считат за най-важни през изминалата година следните патенти:
Патент # 7 761 440: Методи, системи и продукти за компютърна програма, които синтезират диагнози в областта на създаването на бази данни в здравеопазването – Това патентовано изобретение позволява подобрен анализ на данни за здравното обслужване, което може да допринесе за създаването на по-интелигентна система за здравеопазване.

• Патент # 7 760 112: Система и метод на базата на безжичните устройства за комуникация с малък обсег, чрез която се уведомяват водачите на МПС за извънредни условия на движение по пътищата – Това изобретение прогнозира условията за движение по пътищата въз основа на обменената информация между превозните средства посредством безжичните устройства за комуникация с малък обсег.

• Патент # 7 693 663: Система и метод за откриване на земетресения и цунами, както и интерфейс за предупреждение – Патентът описва техника, която събира и анализира данни от сензорите на твърдия диск на компютъра за точно и прецизно провеждане на анализ на последващи сеизмични събития, като например земетресения, което може да доведе до по-ефикасни действия при извънредни ситуации.

• Патент # 7 790 495: оптоелектронно устройство с фотодетектор на германий – Това изобретение поддържа CMOS Integrated Silicon Nanophotonics chip технология на IBM, въведена през ноември 2010 година. Технологията, която интегрира електрически и оптични устройства на една и съща силиконова частица, позволява на компютърните чипове да обменят информация чрез импулси светлина (вместо електрически сигнали). Тя е кулминацията на 10-годишни изследователски усилия на международните лаборатории за изследвания на IBM.

Follow Us on Twitter

Яндекс.Метрика